FMC  , güç santralleri (termik, hidrolik), çelik konstrüksiyon, kimya-petrokimya, rafineriler, çimento, gübre, ilaç, savunma sanayi, sektörlerini de kapsayan geniş bir alanda imalat, montaj ve konstrüksiyon aşamalarında tahribatsız muayene hizmeti sunmaktadır. Uygulanan tahribatsız muayene yöntemleri, Ultrasonic Muayene(UT), Magnetik Parçacık Muayenesi(MT),Sıvı Penetrant(PT) muayenesi yöntemlerini kapsamaktadır.

Boru hatları ve boru ve çelik konstrüksiyon kaynak dikişlerinde gelişmiş ultrasonik Muayene yöntemleri uygulama kabiliyeti de mevcuttur.Uygulamalar EN 473 / ISO 9712'ye göre belgelendirilmiş Seviye 1 ve 2 uzman tahribatsız muayene personeli tarafından yürütülmektedir.