AR-GE Merkezi olduktan Sonra;

         5746 sayılı kanunla sağlanan istisna ve muafiyetler ile nitelikli personel istihdamı, fiziksel alan artışı, ekipman ve donanım yatırımları ile birlikte AR-GE organizasyonunu güçlendirmiştir;


     Ürün geliştirme, Prototip üretim ve Test birimi, Yeni ve İleri Teknolojiler araştırma, Fikri ve Mülki haklar yönetimi bölümlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

      Prototip tasarımı ve üretimi, test, doğrulama ve onay alanları için ciddi miktarda sistem, cihaz ve makine geliştirme / devreye alma çalışmaları yapılarak ürün geliştirme süreci kısaltılmış ve iş yapış şekillerinin de bu hıza uygun kurgulanması ile etkin süreç yönetimi sağlanmıştır.

        Nitelikli AR-GE Merkezi Personeli sayısındaki artış ile aynı anda birden fazla proje çalışmalarının yapılmasına imkan sağlamıştır.
     
        FMC GLOBAL AR-GE de yürütülen Tübitak / Kosgeb projeleri, İç projeler ve Patent çalışmalarında Ulusal ve uluslararası teknoloji firmaları, araştırma merkezleri ve çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri ile iş birliği yapıyoruz.

        Yapılan çalışmaların en önemli çıktısı FMC GLOBAL Bünyesinde bir AR-GE kültürü oluşmasıdır

FMC Global Kariyer Fırsatı